MRF Garanti

Det finns all anledning att påpeka att det bara är företag som är MRF-medlemmar, som kan utfärda MRF-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en MRF-garanti. Kom ihåg att det ni kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att du får både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning (villkorstexten finns under länken nedan) och varudeklarationen beskriver bilens skick. (Se under Varudeklaration nedan).

Vid köp av begagnad bil hos en MRF-handlare finns följande garantier (som lägsta nivå):

- Sex månaders MRF-garanti på bilar som är högst trettiosex månader och gått maximalt 5.000 mil.

- Tre månaders MRF-garanti på bilar som är högst 72 månader och gått maximalt 10 000 mil.

Läs garantivillkoren.

SOLID tilläggsgaranti

Tilläggsgarantin ersätter både arbete och delar som omfattas av garantin.
Vi vet vikten av en effektiv hantering när oturen är framme. Därför har vi skapat marknadens effektivaste system för hantering av skador.
SOLID tillhandahåller garantisystem för den skandinaviska marknaden.
SOLID´s unika service finns tillgänglig för dig att utnyttja när du behöver den.
Våra kompetenta medarbetare och breda kontaktnät är dedikerade till att ge dig bästa möjliga service även när olyckan är framme.

Svensk Bilgaranti

Svensk Bilgaranti är Nordens största leverantör av garantitjänster till fordonshandeln. Vårt affärskoncept erbjuder handeln garantilösningar för bättre och lönsammare affärer.